Garantiramo upotrebu najkvalitetnijih materijala na tržištu.

Na fixne protetske radove ( krunice, mostove, ljuske ) dajemo garanciju od 10 godina.
Na mobilne protetske radove ( proteze ) dajemo garanciju od 5 godina.

Na implantate: Nobel, Astra, Straumann dajemo doživotnu garanciju.
Na implantate ICX dajemo garanciju od 7godina.

Posjedujemo ISO 9001:2008 certifikat, dodatnu garanciju visoko kvalitetnih usluga.

Toldy Dent Studio, 2014.