Oralna Kirurgija:

  1. Ekstrakcija ili vađenje zubi
  2. Ekstrakcija umnjaka ili alveolotomija
  3. Komplicirana ekstrakcija zuba ili zaostalog korijena zuba
  4. Uklanjanje vrška korijena zuba ili apikotomija
  5. Uklanjanje impaktiranih i retiniranih zubi ili kortikotomija
  6. Uklanjanje raznih cista u čeljusti ili cistektomija
  7. Augmentacija ili presađivanje kosti
  8. Sinus lift ili podizanje dna sinusa uz augmentaciju
  9. Vestibuloplastika ili modelacija kosti i zubnog mesa
  10. Ugradnja dentalnog implantata
  11. Šivanje rana nakon opsežnih kirurških zahvata